ก่อนสมัครสมาชิก ทางเว๊ป ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ท่านต้องเตรียมส่งสำเนาบัตรประชาชน ของท่าน เข้ามาในระบบ ไฟล์ ชนิด .JPG

ขนาด ไม่เกิน 100 KB เป็นรูปสี ( ไม่เอารูป ขาวดำ ประเภท ถ่ายเอกสาร ) ต้องเป็นรูปที่ชัดเจน

หากท่าน ไม่พร้อม หรือ ไม่ยินดี ส่งสำเนาบัตรประชาชนของท่าน เข้ามาในระบบเพื่อยืนยันตัวตนของท่าน

อย่าสมัครเข้ามา เพราะท่านจะเสียเวลาในการสมัคร เราจะไม่เปิดให้ท่านใช้งาน เนื่องจาก ก่อนหน้านี้ เราเปิดให้ใช้งาน ง่ายเกินไป

ทำให้ ได้สมาชิกที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งเราไม่่อยากได้ สมาชิกประเภทนี้ ดังปรากฏกลุ่มบุคคล ตามลิ้งค์นี้

http://www.antigpra.com/bid.php?c=topic&t=51

สมาชิกประเภทนี้ เข้ามาใช้งานในเว๊ปแล้ว  สร้างความปั่นป่วนวุ่นวาย ให้กับสังคมส่วนรวม

หากท่าน เป็นสมาชิกที่มีคุณภาพ ปฏิบัติตามกฏกติกา อย่างเคร่งครัด เรายินดี ต้อนรับ เป็นอย่างยิ่ง

หวังว่า ท่านคงสนุกกับการใช้งานเว๊ปไซด์นี้     ที่นี่  เราอยู่กันอย่าง  พี่น้อง

คำถามที่พบบ่อย คือ สมัครสมาชิกแล้วทำไมใช้งานไม่ได้

การนำไฟล์ สำเนาบัตรประชาชน ส่งมาให้กับทางเว๊ปไซด์ สมควรใช้เป็นรูปถ่าย บัตรประชาชน ที่ชัดเจน

ไม่เป็นบัตรประชาชนที่หมดอายุ ให้ท่านคลิ๊กที่ปุ่ม เรียกดู ตรงศรชี้สีแดง

จากนั้นเลือกไฟล์บัตรประชาชนที่อยู่ในเครื่อง คอมพิวเตอร์ ของท่าน ไฟล์ สมควรมีขนาดความกว้าง ไม่เกิน 500 PX

หมายเหตุ ภาพที่ท่านจะส่งเข้ามานั้น สมควรตัดส่วนเกิน ของรูปออก ( ตัดขอบ ) ให้เหลือแต่เพียง ภาพบัตรประชาชนเท่านั้น

จากนั้น พิมพ์ โค๊ตยืนยันการสมัคร และ กดปุ่มสมัครสมาชิก ตรงศรชี้สีแดง

หากท่านทำตามคำแนะนำ สำเร็จโดยถูกต้องทุกขั้นตอน ท่านจะสามารถใช้งานได้ ทันที ภายหลังที่ท่านได้ยืนยัน ตัวตนของท่าน

ตามอีเมลล์ที่ได้แจ้งไว้ตอนสมัคร โดยคลิ๊กลิ้งค์ ยืนยัน ที่อีเมลล์ ของท่านตามรูป

หากท่านพบในอีเมลล์ของท่าน ว่ามีจดหมายส่งไปเป็นข้อความดังรูป แสดงว่า ระบบของเราไม่ได้ ไฟล์สำเนาบัตรประชาชนของท่าน

ท่านต้องส่งไฟล์สำเนาบัตรประชาชนมาที่ อีเมลล์ antigpra@gmail.com

ภายใน 7 วัน หากท่านไม่ดำเนินการภายใน 7 วัน ระบบ จะลบข้อมูลของท่าน โดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านสมัครสมาชิก และ ส่งไฟล์สำเนาบัตรประชาชน ตลอดจน ยืนยันการสมัครที่อีเมลล์ ของท่านอย่างถูกวิธีตามขั้นตอน

ท่านสามารถ เพิ่มข้อมูลธนาคาร ของท่านเพื่อ ให้ผู้ร่วมประมูลโอนเงินให้กับท่าน ได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

http://www.antigpra.com/antig%20account/antig%20account.html