กฎกติกา และ มารยาท ในการเป็นสมาชิกเว๊ป www.antigpra.com

ก่อนที่ท่านจะอ่านกฎกติกา ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าท่านจะต้องส่งหลักฐานคือ สำเนาบัตรประชาชน ท่านจะสามารถใช้งานได้ภายใน 1 วัน

ภายใต้กฏกติกานี้ ให้อยู่ในบังคับ ตามประมวลกฏหมายแำพ่ง และ พาณิชย์ ใน ส่วนความผิดที่มีลักษณะทางแพ่ง และ ตามประมวลกฏหมายอาญา

ในส่วนที่มีความผิดตามลักษณะอาณา ข้อความใด ผิดแผกแตกต่างไปจากที่กฏหมาย บัญญัติไว้ ให้ใช้บังคับได้ เท่าที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม และ ความสงบเรียบร้อย

ให้ถือว่า สมาชิกทุกท่าน ยินยอมปฏิบัติตามกฏ ของเว๊ปไซด์นี้ โดยให้ถือว่า ทราบแล้วอย่างชัดแจ้ง

1. กรุณาอย่าโพส พาดพิง เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ โดยเด็ดขาด สถาบันกษัตริย์ ศาสนา การเมือง
2. พระที่ลงมาโพสต้องมั่นใจว่าแท้    คือแท้แบบเป็นสากลนะครับ ถ้าเวบมาสเตอร์เห็นว่าพระนั้นไม่แท้แบบสากล ทางเวบมาสเตอร์ก็จะแจ้งให้ทราบ และมีมาตรการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
3. รูปภาพที่มาลงควรต้องถ่ายชัดเจนสามารถพิจารณาได้ในระดับหนึ่ง ภาพที่ไม่ชัดเจน ทางเวบมาสเตอร์จะลบกระทู้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. ท่านสมาชิกต้องนำภาพพระที่เป็นของตัวเองมาลง ในกระทู้เท่านั้น ห้ามมิให้เอาภาพพระของคนอื่นมาลงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของพระหรือเจ้าของรูปภาพ ดังกล่าว
5. ห้ามสมาชิก นำเรื่องราว ลามก หรือภาพโป๊ โดยรวมถึงการใช้วาจา ก้าวร้าว เกินกว่าที่สุภาพชนจะรับได้
6. กรุณาอย่าใส่ร้าย ป้ายสี ใส่ความผู้อื่นให้เกิดความเสียหายโดยไม่เป็นความจริง เพราะท่านอาจจะโดนฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทได้
7. การแสดงความคิดเห็น ให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้ โดย ใช้วาจาสุภาพ ไม่ใช้วาจา หยาบคาย ไม่สุภาพ หรือชักชวนให้มีการทะเลาะวิวาท แตกแยก หากเว๊ปมาสเตอร์ พบเจอ จะพักการใช้งานตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึง ความร้ายแรงที่เกิดขึ้น
8. เวบนี้อิสระทางความคิด สามารถให้ความเห็น แสดงความเห็นได้ ไม่มีลบ ไม่มีบล๊อด ไม่มีโกรธ ไม่มีเกลียด
9. โปรดระมัดระวังการพูดจาพาดพิงถึงบุคคลที่สาม หากมีการดำเนินคดี ทางเว๊ปมาสเตอร์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

10. สมาชิกยินยอมให้ทางเว๊ปไซด์ เปิดเผยชื่อจริง นามสกุลจริง ต่อสาธารณชน เมื่อ มีคำติครบ 3 คำติ และ เปิดเผยพฤติกรรม แห่งการละเมิดกฏซึ่งสมาชิกรายนั้นกระทำขึ้นทุกพฤติกรรม โดยมิให้ถือเป็นการหมิ่นประมาทต่อสาธารณชน เนื่องจากเป็นการกระทำผิดกฏ ของสมาชิกนั้นเอง  ทั้งนี้เพื่อให้เว๊ปไซด์อื่นๆ ได้รู้ประวัติ และพฤติกรรมแห่งการละเมิดกฏ ของสมาชิกรายนั้น และเำพื่อป้องกันการนำเอาบัตรประชาชนของผู้อื่นสวมรอยเข้ามาใช้งานในเว๊ปไซด์นี้ บุคคลภายนอกซึ่งถูกสวมรอย  หากต้องการให้ลบประวัติแห่งพฤติกรรมการละเมิดกฏ ทางเว๊ปมาสเตอร์ จะลบให้ ต่อเมื่อมีหมายศาลมาแสดง หรือมี เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี  และหากบุคคลภายนอก ต้องการหลักฐานในการดำเนินคดี สามารถขอเอกสารต่างๆ    ซึ่งสมาชิกผู้นั้นใช้กระทำการสมัครสมาชิกกับทางเว๊ปไซด์ ได้ที่ เบอร์ 081-7075038

11.กฏข้อที่ 10 11 12 ให้เริ่มใช้นับแต่วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2554 ดังนั้นสมาชิก รายใหม่ที่สมัครสมาชิกเข้ามาภายหลังวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ให้ถือว่า ยินยอมปฏิบัติตามกฏข้อที่ 10 สำหรับสมาชิก รายเดิม ที่สมัครสมาชิกก่อน วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ให้ถือว่า ทราบแล้ว และเริ่มใช้กฏ ข้อที่ 10 และ 11 นับแต่วันที่มีนิติกรรมการซื้อขายเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2554 กรณีคำติ ที่มีมาก่อนหน้านั้น จะไม่แสดงประวัติ ก่อนหน้านี้ จะแสดงประวัติ ตามนิติกรรมที่ได้กระทำขึ้นหลังการประกาศใช้กฏ ข้อที10 เช่น มีคำติ มาก่อน วันประกาศ จำนวน 2 คำติ จะแสดงประวัติเฉพาะ คำติที่ 3 เท่านั้น

12.กรณีมีการดำเนินคดีความทางศาล ซึ่งเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับกฏข้อที่ 10 และ 11 ให้ศาลแขวงนครสวรรค์ หรือ ศาลจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในเขตอำนาจ

กฎกติกา  การประมูล

- ผู้ตั้งประมูลเป็นผู้ตั้งราคาขั้นต่ำ และเพิ่มราคาตามความพอใจซึ่งอย่างน้อยต้องเริ่มที่ 10 บาท จำนวนที่ต้องเพิ่มต้องอยู่ในหลัก 10 เท่านั้น
- ผู้ตั้งประมูลต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิในเจ้าของพระอย่างเด็ดขาด หรือ เจ้าของพระที่แท้จริงอนุญาตให้นำพระองค์ดังกล่าวมาขายได้ แต่ความรับผิดชอบใดๆในการซื้อขายผู้ที่ลงประมูลจะต้องรับผิดชอบโดยปราศจาก ข้อแม้ใดๆ
- User ของท่านท่านต้องระมัดระวังอย่าให้ใครรู้รหัสในการ Login ถ้ามีใครใช้ User ของท่านในการทำธุรกรรมต่างๆ ในเวบท่านก็ต้องรับผิดชอบในธุรกรรมดังกล่าวด้วยโดยปราศจากข้อแม้ใดๆ
- ให้ผู้ตั้งประมูลสามารถยกเลิกการประมูลก่อนการปิดการประมูลในเวบได้ ถ้าการประมูลในกระทู้ดังกล่าวยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำในเวบ ถ้าพระดังกล่าวถึงราคาขั้นต่ำแล้วห้ามมิให้ทำการยกเลิกการประมูลโดยเด็ดขาด ไม่ว่ากรณีใดๆ การตั้งประมูลในเวบผู้ที่ปิดในเวบเป็นผู้ที่มีสิทธิในพระนั้น
- กรณีที่ทำให้พระองค์ดังกล่าวไม่สามารถทำการประมูลต่อไปได้เนื่องจากชำรุดเสียหาย หรือเหตุผลอื่นใด ให้ชี้แจงเป็นคราวๆไป
- ผู้ที่ชนะการประมูลต้องโทรแจ้งผู้ตั้งประมูลทุกครั้ง และ ต้องโอนเงินภายใน 7 วัน และผู้ชนะการประมูลต้องโทรแจ้งผู้ชนะการประมูลเมื่อท่านได้รับพระแล้ว
- ผู้ตั้งประมูลต้องรับประกันความพอใจ 7 วัน และส่งพระภายใน 3 วันทำการ ส่วนพระเก๊ แท้ ซ่อม อุด ผิดวัด ผิดรุ่นต้องคืนเต็มไม่ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไรก็ตาม
- ค่าส่งพระผู้ตั้งประมูลเป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนค่าธรรมเนียมในการโอนเงินผู้ชนะการประมูลเป็นผู้รับผิดชอบ
- พระในหน้ากระดานประมูลนี้ต้องรับประกันแท้ทุกองค์ แม้ว่าจะไม่ระบุไว้ก็ตาม คำว่าแท้นั้นถ้าผู้ประมูลได้ตรวจสอบ ตามงานประกวดที่รับรองโดย สมาคมนักนิยมพระเครื่องแห่งประเทศไทยรับรอง หรือ สมาคมนักข่าวพระเครื่องของประเทศไทยรับรอง หรือ ใบรับรองจากเวบ DD-PRA หรือ ใบรับรองจากเวบ UAMULET ให้ถือเป็นข้อยุติ กรณีไม่เป็นที่ยุติทางเวบขอสงวนสิทธิที่จะตัดสินข้อพิพาทดังกล่าว ซึ่งคำตัดสินจากทางเวบให้ถือว่าเป็นที่สุด
- กรุณาอย่าลงประมูลพระองค์เดียวกันหลายๆเวบ ถ้าทางเราพบเราจะลบกระทู้ท่านทันที
- สมาชิกที่ประมูลพระและปิดรายการในเวบย่อมมีสิทธิในพระองค์ดังกล่าว ทางเวบจะไม่รับฟังคำชี้แจงใดๆกรณีท่านได้ขายพระองค์ดังกล่าวให้กับคนอื่น ก่อนการปิดประมูลในเวบ
- ทางเวบมีสิทธิที่จะลบกระทู้ใดๆ โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ถ้าเห็นว่ากระทู้ดังกล่าวไม่เหมาะสม
- หมายเลขบัญชีที่ให้กับทางเวบไซด์เพื่อการทำธุระกรรมต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้สมัครหรือ เป็นผู้ที่มีนามสกุลเดียวกันเท่านั้น
- ส่วนข้อกำหนดอื่นๆ หากมีเพิ่มเติม จะแจ้งใหห้เพื่อนสมาชิกทราบ

การตั้งประมูลพระเครื่อง

 

ผู้ตั้งประมูล

- ผู้ตั้งประมูลตั้งราคาขั้นต่ำ และให้เพิ่มในหน่วย 10 เท่านั้น เมื่อมีผู้ใดเคาะถึงราคาขั้นต่ำแล้ว กระทู้จะปิดภายใน 24 ชั่วโมง และใน 5 นาทีสุดท้ายถ้ามีผู้เข้าร่วมประมูลอีก กระทู้ก็จะเลื่อนเวลาปิดออกไปอีก 5 นาที จนกว่าไม่มีผู้ประมูลราคาสู้กระทู้จะปิดโดยสมบูรณ์
- เมื่อกระทู้ปิดกระทู้จะแสดง ที่อยู่ของผู้ที่ชนะการประมูลและ หมายเลขบัญชีของผู้ตั้งประมูล
- ภาพที่ลงในกระทู้ประมูลต้องไม่เกิน 100 K นะครับ
- ต้องส่งพระภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งว่าได้รับการชำระเงินแล้ว

 

 

ผู้ร่วมประมูล

- ให้ผู้ประมูลให้ราคาในราคาที่ตนต้องการ จนถึงราคาขั้นต่ำที่ผู้ตั้งประมูลให้ไว้กระทู้ก็จะปิด ภายใน 24 ชม - เมื่อกระทู้ปิดแล้วให้ผู้ร่วมประมูลหรือผู้ให้ราคาประมูลโอนเงินและโทรแจ้งผู้ตั้งประมูลทราบ และ โทรแจ้งเมื่อได้รับพระแล้ว
- พระเครื่องที่ลงประมูลรับประกันความพอใจ 7 วัน แต่ท่านต้องโอนเงินภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ท่านปิดประมูล
- พระเครื่ององค์ใดเมื่อมีการ พิจารณา ว่าไม่แท้ เราจะเก็บข้อมูลไว้ในระบบ จะมีข้อความเตือนว่าพระองค์ที่องค์พระดังกล่าว
- ถ้าท่านไม่สามารถติดต่อผู้ตั้งประมูลได้ ในกรณีที่ท่านใช้สิทธิรับประกันความพอใจ 7 วันให้มาแจ้งไว้ที่หน้า ใช้สิทธิความพอใจ ภายใน 7 วันครับ

 

 

สมาชิกสามารถตั้งประมูลได้ วันละ 30 รายการ สามารถลงที่กระดานประมูลใดก็ได้ ทุกกระดาน     พระเครื่องที่ไม่ทราบที่มา ไม่ทราบสำนัก ให้ท่านลงประมูลที่กระดานวัดดวงเท่านั้น หากท่านฝ่าฝืน และเว๊ปมาสเตอร์ หรือสมาชิกในระดับเดียวกับเว๊ปมาสเตอร์                 ตรวจพบ จะถูก ย้าย หรือ ลบกระทู้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำหรับกระดานวัดดวง นั้น ผู้เข้าร่วมประมูล ต้องใช้ความระมัดระวังในการเข้าประมูล เนื่องจากกระดานวัดดวงมีความเสี่ยง            กระดานวัดดวงนี้  ต้องรับผิดชอบกันเอง ยกเว้น พระไม่ตรงตามรูป หรือ ตกแต่งภาพจนเกินจริง

บทลงโทษของการลงประมูลพระเก๊

- 3 องค์ต่อเดือน ระงับการประมูล 7 วัน
- มากกว่า 3 องค์ต่อเดือน ระงับการประมูล 14 วัน

 

การให้ฟีดแบค (Feedback)

 

ฟีดแบคประกอบด้วย
สุดยอดไปเลยพี่
รักนะไม่แสดงออก
เซ็งเป็ดสิครับ

การให้ฟีดแบค   2 ฟีดแบคแรกกระทู้จะขึ้นให้ทันที (สุดยอดไปเลยพี่ / รักนะไม่แสดงออก)

แต่ เซ็งเป็ดสิครับ นั้น ยังไม่แสดงขึ้นหน้าจอ จนกว่าเวบมาสเตอร์จะปลดล๊อด

ระบบตอบรับเมลถ้าเป็น Hotmail ให้ท่านเช็คดูที่กล่อง Junk หรือ เมลขยะ ถ้าเป็น Yahoo ให้ท่านเช็คดูที่กล่อง Buck หรือ เมลขยะ ถ้าเป็น Gmail ให้ท่านเช็คดูที่กล่อง Spam หรือเมลขยะ อีกครั้ง

กฏกติกา นี้ให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2554

 

ผู้สนับสนุนเว๊ปไซด์ ANTIGPRA.COM