ANTIG 4
©ANTIG 4 : พิมพ์คำว่า ANTIG ตามด้วยตัวเลข เช่น ANTIG 1 หรือ ANTIG 18 , ANTIG 102 ท่านจะพบกับร้านค้าของเรา

รายการพระเครื่อง


150 ล็อกเก็ตเจ้าคุณพระวิเชียรมุนี วัดพัฒนาราษฎร์บำรุง จ.กำแพงเพชร สร้างปี 2554
(0/247)
เปิดให้บูชา
149  เหรียญหลวงพ่อแสง พระครูนนทศิรากร รุ่นผ้าป่าสวนหม่อนมหาชน ปฏิรูปการศึกษา
(0/225)
เปิดให้บูชา
148  เหรียญกะไหล่ทองพระพุทธไสยาสน์ รัชกาลที่ 3 วัดพระเชตุพน สร้างปี 2530
(0/198)
เปิดให้บูชา
147 เหรียญทองฝาบาตร หลวงพ่ออรุณ วัดเทพทรงธรรม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร สร้างปี 2555
(0/207)
บูชาไปแล้ว
146  เหรียญหลวงพ่อเงิน ออกวัดท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร  ปี 2535
(0/206)
เปิดให้บูชา
145 เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ออกวัดหนองบัว ที่ระลึกฉลองศาลา หลวงพ่อเดิม 80 ปี
(0/191)
เปิดให้บูชา
144 เหรียญทรงระฆัง พระอธิการผ่อง - พระสมุห์เตีย วัดราชสกุณา จ.อ่างทอง สร้างปี24
(0/183)
เปิดให้บูชา
143  เหรียญหลวงพ่อนวม พระครูสุทธสีลาจาร วัดเขาสมอระบัง จ.เพชรบุรี สร้างปี 2541
(0/178)
เปิดให้บูชา
142 เหรียญเสมานั่งพาน รุ่นพิเศษ หลวงปู่นิล วัดครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
(0/188)
เปิดให้บูชา
141 เหรียญหลวงพ่อโก๊ะ วัดเก้าห้อง สร้างปี 2534 ที่ระลึกปฏิสังขรณ์อุโบสถ
(0/283)
เปิดให้บูชา
140 เหรียญพระครูวิสุทธิชัยคุณ พระอาจารย์สะอาด วัดมหานาม อ.ไชโย จ.อ่างทอง ปี38
(0/165)
เปิดให้บูชา
139 เหรียญเสมา หลวงพ่อเพชร กองบิน 4 สร้างปี 2523
(0/240)
เปิดให้บูชา
138 เหรียญพ่อปู่ขุนคงฤทธิ์ บ้านโนนทอง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา สร้างปี 2542
(0/177)
เปิดให้บูชา
137 เหรียญกะไหล่ทองพระมงคลเทพมุนี หลวงพ่อวัดปากน้ำ รุ่นอุดมสมบูรณ์พูนสุข
(0/159)
เปิดให้บูชา
136 เหรียญสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังษี หลังรอยพระพุทธบาท วัดเขาวงพระจันทร์
(0/186)
เปิดให้บูชา
135  เหรียญพรหมวิหาร ๔ หลวงพ่อหวล วัดพุทไธศวรรย์ จ.พระนครศรีอยุธยา
(0/172)
เปิดให้บูชา
134 เหรียญหลวงพ่ออยู่ หลังหลวงพ่อแป้น วัดตลาดโพธิ์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
(0/219)
เปิดให้บูชา
133  เหรียญหลวงพ่อบุญเย็น ฐานธัมโม หลังหลวงพ่อวัดน้อย อ.บางไทร จ.อยุธยา
(0/177)
เปิดให้บูชา
132 เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังษี ออกวัดไก่จ้น อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยธยา
(0/229)
เปิดให้บูชา
131 เหรียญพระพิศาลพัฒนาทร (ถาวร จิตตถาวโร) สร้างปี 2541
(0/215)
เปิดให้บูชา
130 เหรียญเสมานั่งพาน พระพุทธวิจิตรธรรมโมภาสศาสดา หลวงปู่กี๋ วัดวังแดง จ.พิจิตร
(0/206)
เปิดให้บูชา
129 เหรียญรัชกาลที่ 5 หลังจปร. รุ่น ซ่อมเขื่อน วัดนิเวศธรรมประวัติ สร้างปี 2535
(0/212)
เปิดให้บูชา
128 เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรักชาติ ที่ระลึกบำเพ็ญบุญฉลองอายุครบ 80 ปี
(0/192)
เปิดให้บูชา
127 เหรียญกลมเล็ก หลวงปู่เจริญ วัดธัญญวารี จังหวัดสุพรรณบุรี
(0/177)
เปิดให้บูชา
126 เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นเสาร์ 5 คูณพันล้าน ปี37
(0/197)
เปิดให้บูชา
125 เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอยู่ดีกินดี สร้างปี 2539
(0/215)
เปิดให้บูชา
124  เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ที่ระลึกอายุครบรอบ 72 ปี สร้างปี 2537
(0/208)
เปิดให้บูชา
123 เหรียญมังกรพญานาค หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสรงน้ำ 14 เมษายน ปี 2539
(0/210)
เปิดให้บูชา
122 เหรียญเสมา หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสรงน้ำ ปี 2536
(0/170)
เปิดให้บูชา
121 เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ 5 คูณค้ำฟ้า สร้างปี 2537
(0/205)
เปิดให้บูชา
120 เหรียญหล่อหยดน้ำกะไหล่ทอง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา หลังยันต์มิ
(0/179)
เปิดให้บูชา
119  เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฮกลกซิ่ว เทพเจ้ามั่งมีศรีสุข
(0/197)
เปิดให้บูชา
118  เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหามงคล รวย รวย รวย
(0/188)
เปิดให้บูชา
117 เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นกูผู้ชนะ
(0/171)
เปิดให้บูชา
116 เหรียญนับแบงค์ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ที่ระลึกครบรอบ 72 ปี สร้างปี 2537
(0/157)
เปิดให้บูชา
115  เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา สร้างปี 2538 รุ่นค้ำคูณทรัพย์
(0/322)
เปิดให้บูชา
114 เหรียญรัตนตรัย หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา พิมพ์ใหญ่
(0/175)
เปิดให้บูชา
113 เหรียญกลมหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ หลังพระนามย่อ สก. พิมพ์เล็ก
(0/197)
เปิดให้บูชา
112  เหรียญหยดน้ำ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ สร้างปี 2537  รุ่นมงคลจักรวาลทานบารมี
(0/198)
บูชาไปแล้ว
111 เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา รุ่นสงฆ์น้ำเมษา
(0/179)
เปิดให้บูชา
110  เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอยู่ดีกินดี สร้างปี 2537
(0/185)
เปิดให้บูชา
109  เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอยู่ดีกินดี สร้างปี 2537
(0/184)
เปิดให้บูชา
108 เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นกูช่วยมึง สร้างปี 2537
(0/210)
เปิดให้บูชา
107 เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ที่ระลึกแด่ผู้บริจาคโลหิต
(0/199)
เปิดให้บูชา
106 รูปหล่อนวะโลหะนั่งเสมา หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอนุสรณ์ เสาร์ 5 คูณพันล้าน
(0/198)
เปิดให้บูชา
105 เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสรงน้ำ สร้างปี 2536
(0/174)
เปิดให้บูชา
104 เหรียญพระกันทรวิชัย หลังหลักเมือง ที่ระลึก 138 ปี จ.มหาสารคาม สร้างปี 2546
(0/176)
เปิดให้บูชา
103 เหรียญพระกันทรวิชัย หลังหลักเมือง ที่ระลึก 138 ปี จ.มหาสารคาม สร้างปี 2546
(0/262)
เปิดให้บูชา
102 เหรียญเจ้าแม่ทับทิม พิชัย ศาลเจ้าแม่ทับทิมพิชัย จ.อุตรดิตถ์
(0/217)
เปิดให้บูชา
101 เหรียญกลมเล็ก หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นมหาเศรษฐีมั่งมีตลอดกาล
(0/196)
เปิดให้บูชา
100 เหรียญหลวงปู่ทวด เม็ดแตงเล็ก ออกวัดห้วยมงคล จ.ประจวบคีรีขันธ์ สร้างปี 2553
(0/168)
บูชาไปแล้ว
099 เหรียญพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ วัดธาตุน้อย จ.นครศรีธรรมราช สร้างปี 2536
(0/157)
เปิดให้บูชา
098 เหรียญหลวงพ่ออ่อน ออก วัดหนองไผ่ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ร้านแหลมทองคอนกรีต
(0/139)
เปิดให้บูชา
097  เหรียญเสมาหลวงพ่อโก๊ะ วัดเก้าห้อง จ.อยุธยา รุ่นพิเศษ สร้างปี 2534
(0/153)
เปิดให้บูชา
096  เหรียญหลวงพ่อกุดจอก หลังหลวงปู่เทพโลกอุดร สร้างปี 2547
(0/160)
เปิดให้บูชา
095 เหรียญพระพุทธชินราช หลังตาปะขาวหาย กำลังเททองหล่อพระพุทธชินราช
(0/184)
เปิดให้บูชา
094 เหรียญพระพุทธนิมิตมงคล วัดห้วยคงคาวราวาส ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
(0/149)
เปิดให้บูชา
093 เหรียญหล่อล้อแม็กเล็ก หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร ตอกโค๊ต
(0/158)
เปิดให้บูชา
092  เหรียญหลวงพ่อหลักเมือง ประธานเฒ่า วัดบรมธาตุทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
(0/190)
เปิดให้บูชา
091 เหรียญเสมาหลวงพ่อท้าว สำนักวชิรกัลยาณ์ จ.นครสวรรค์
(0/176)
เปิดให้บูชา
090 เหรียญหลวงพ่อทองดำ หลังหลวงพ่อชิ้น วัดท่าล้อ ต.บางพระหลวง จ.นครสวรรค์
(0/190)
เปิดให้บูชา
089 เหรียญหลวงพ่อโต หลังช้างเอราวัณ วัดช้างใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยา สร้างปี 2541
(0/183)
เปิดให้บูชา
088 เหรียญพระเกศคต วัดสระเตยน้อย จ.ลพบุรี
(0/165)
เปิดให้บูชา
087 เหรียญสมเด็จหลวงพ่อองค์ดำกรุงราชคฤห์ ประเทศอินเดีย ออกวัดหน้าพระลาน สระบุรี
(0/168)
เปิดให้บูชา
086 เหรียญหลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง รุ่นสุขภาพดีถ้วนหน้า สร้างปี 37
(0/155)
เปิดให้บูชา
085 เหรียญพระราชภาวนาวราจารย์ (หลวงพ่อศรีผาเกิ้ง) จ.ชัยภูมิ จัดสร้างปี 2555
(0/183)
เปิดให้บูชา
084  เหรียญพรหมวิหาร ๔ หลวงพ่อหวล วัดพุทไธศวรรย์ จ.พระนครศรีอยุธยา
(0/172)
เปิดให้บูชา
083 เหรียญเสมาหลวงปู่คำผาง วัดพุทธนิคม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี สร้างปี 2562
(0/163)
เปิดให้บูชา
082  เหรียญหลวงพ่อเปลี้ย วัดชอนสารเดช จ.ลพบุรี สร้างปี 2556
(0/152)
เปิดให้บูชา
081 เหรียญพระพุทธ 2 ปาง ปางประทานพร - ปางประทานอภัย หลวงปู่นิ่ม วัดเขาน้อย
(0/145)
เปิดให้บูชา
080  เหรียญหลวงพ่อปลื้ม วัดสวนหงส์ จ.สุพรรณบุรี ออกวัดลำบัว สร้างปี 2540
(0/162)
เปิดให้บูชา
079 เหรียญพระสังกัจจายน์ วัดเสนานฤมิตร อ.หนองแค จ.สระบุรี สร้างปี 2525
(0/224)
บูชาไปแล้ว
078 เหรียญ รุ่น 1 หลวงพ่อเณร สร้างปี 2536 หลังยันต์ห้า
(0/151)
เปิดให้บูชา
077 เหรียญประคำลายเซ็นศักดิ์สิทธิ์ รุ่นแรก หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม
(0/146)
เปิดให้บูชา
076 เหรียญพระศรีอริยเมตไตรย วัดศาลาลอย พระอารามหลวง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ปี 48
(0/185)
เปิดให้บูชา
075 เหรียญพระศรีอริยเมตไตรย วัดศาลาลอย พระอารามหลวง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ปี 48
(0/179)
เปิดให้บูชา
074 เหรียญพระศรีอริยเมตไตรย วัดศาลาลอย พระอารามหลวง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ปี 48
(0/184)
เปิดให้บูชา
073 เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ สร้างปี 2558
(0/177)
เปิดให้บูชา
072 เหรียญทองฝาบาตร หลวงพ่อต่อ วัดเขาแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ สร้างปี 2559
(0/196)
เปิดให้บูชา
071 เหรียญรัชกาลที่ 5 หลังยันต์ 5 แถวหนุนดวง ถ้ำแก้วเนรมิต จังหวัดนนทบุรี
(0/156)
เปิดให้บูชา
070 เหรียญรัชกาลที่ 5 หลังยันต์ 5 แถวหนุนดวง ถ้ำแก้วเนรมิต จังหวัดนนทบุรี
(0/150)
บูชาไปแล้ว
069 เหรียญกะไหล่ทอง หลวงพ่อทอง วัดเขากบ จ.นครสวรรค์ สร้างปี 2537
(0/151)
เปิดให้บูชา
068 เหรียญกะไหล่ทอง สมเด็จพระสังฆราช สุกไก่เถื่อน หลังภปร และพญาครุฑ ไม่ทราบปี
(0/201)
เปิดให้บูชา
067  เหรียญเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา ศาลนาคราช จันเสน รุ่นแก้ชง ตอกโค๊ต
(0/200)
เปิดให้บูชา
066 เหรียญกะไหล่ทอง พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
(0/154)
เปิดให้บูชา
065 เหรียญพระพุทธนิมิต หลังพระคันธาราช วัดหน้าพระเมรุ จ.พระนครศรีอยุธยา
(0/156)
เปิดให้บูชา
064 เหรียญหลวงปู่คง จตฺตมโล อายุ 80 ปี หลังเจดิย์นาคปรก วัดเขาสมโภชน์ จ.ลพบุรี
(0/215)
เปิดให้บูชา
063 เหรียญเซียนเสก หลวงพ่อนก วัดเขาบังเหย - เซียนกิน หลวงตาสหชัย สร้างปี 2562
(0/161)
เปิดให้บูชา
062 เหรียญกะไหล่ทองลงยา พระร่วงโรจนฤทธิ์ วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
(0/207)
บูชาไปแล้ว
061 เหรียญกะไหล่ทอง หลวงพ่อโต วัดกรับพวงเหนือ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก สร้างปี 39
(0/150)
เปิดให้บูชา
060 เหรียญกะไหล่ทองพ่นทราย สมเด็จพระพุฒาจารย์ เกี่ยว หลัง พระบรมสารีริกธาตุ
(0/184)
เปิดให้บูชา
059 เหรียญหลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม จ.กาญจนบุรี ที่ระลึกอายุครบ 68 ปี
(0/160)
เปิดให้บูชา
058 เหรียญหลวงปู่ธรรมมุนี สวนป่าพุทธสถานสุประดิษฐิ์เมธี
(0/169)
เปิดให้บูชา
057 เหรียญหลวงปู่วิเวียร - พระพุทธเมตตา วัดดวงแข กรุงเทพฯ สร้างปี 2533
(0/196)
เปิดให้บูชา
056 เหรียญบรมครูเทพโลกอุดร ที่ระลึกทอดกฐิน วัดโพธิ์งาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
(0/164)
เปิดให้บูชา
055 เหรียญเสมาพระสมุหเขียน วัดพระครู สร้างปี 2522
(0/151)
เปิดให้บูชา
054  เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ สร้างปี 2522 รุ่นสร้างอุโบสถวัดวังบัว
(0/183)
เปิดให้บูชา
053 เหรียญหลวงพ่อสมควร วัดถือน้ำ จ.นครสวรรค์ ที่ระลึกในการหล่อพระประธาน
(0/161)
เปิดให้บูชา
052 เหรียญพุทธคยาเมตตาหลวง สร้างปี 2527
(0/154)
เปิดให้บูชา
051 เหรียญหลวงพ่อสมุทร วัดหนองหม้อแกง จ.พิษณุโลก รุ่นเสาร์ 5 ปี 2526
(0/204)
เปิดให้บูชา
050 เหรียญหลวงปู่ทน วัดมัชฌิมมาวาส อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี สร้างปี 2542
(0/146)
เปิดให้บูชา
049 เหรียญหลวงปู่ครูบาดวงดี วัดท่าจำปี สร้างปี 2535
(0/151)
เปิดให้บูชา
048 เหรียญหลวงปู่ทอง วัดบึงราชนก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(0/171)
เปิดให้บูชา
047 เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อดำ วัดสง่าท่าชลนที บ้านไผ่
(0/192)
เปิดให้บูชา
046 เหรียญพระอริยเมตตา วัดไผ่ขวาง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ รุ่นสร้างวิหาร
(0/160)
เปิดให้บูชา
045 เหรียญสมเด็จพระยุพราช สร้างปี 2528 ที่ระลึกฉลองยุพราชวิทยาลัย ครบ 80 ปี
(0/213)
บูชาไปแล้ว
044 เหรียญพระพุทธหลวงพ่อเพชร ปางปฐมเทศนา วัดท่าดินแดง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
(0/165)
เปิดให้บูชา
043 เหรียญหลวงพ่อใหญ่ชินราช วัดบ้านถ้ํา จ.กาญจนบุรี หลังหลวงพ่อทอง - หลวงพ่อสาด
(0/181)
เปิดให้บูชา
042 เหรียญพระธรรมดิลก จันทร์กุสโล ที่ระลึกสมโภช 600 ปี พระธาตุเจดีย์หลวง
(0/170)
เปิดให้บูชา
041 เหรียญรุ่น ๑ รวยล้นฟ้า พระครูวิริยสารโสภณ วัดป่าเนรัญชราวนาราม จ.ศรีสะเกษ
(0/177)
เปิดให้บูชา
040 เหรียญหลวงพ่อศรีสวรรค์ วัดนครสวรรค์ - หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ .จ.นครสวรรค์
(0/156)
เปิดให้บูชา
039  เหรียญพระพุทธ วัดหนองกลางดง จ.ราชบุรี หลังหลวงพ่อถนอม (พระครูวิสุทธาธิคุณ)
(0/203)
เปิดให้บูชา
038 เหรียญหลวงพ่อพุทธชัยมงคล วัดบ้านบกน้อย ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี
(0/212)
เปิดให้บูชา
037 เหรียญหล่อฉลุ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา รุ่นนับแบงค์
(0/186)
เปิดให้บูชา
036  เหรียญหลวงพ่อยิด วัดหนองจอก อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ สร้างปี 2537
(0/153)
เปิดให้บูชา
035 เหรียญพระสังฆราชปลด วัดเบญจบพิตร สร้างปี 2505
(0/156)
บูชาไปแล้ว
034 เหรียญนั่งพานหลวงพ่อเสนาะ วัดพุฒธาวาส อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา
(0/181)
เปิดให้บูชา
033 เหรียญทำน้ำมนต์ หลวงพ่อหนุน สุวิชโย วัดพุทธโมกพลาราม จ.สกลนคร
(0/241)
เปิดให้บูชา
032 เหรียญนั่งพานหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ สร้างปี 2557 รุ่นอุดมโชคอุดมทรัพย์อุดมลาภ
(0/204)
บูชาไปแล้ว
031 เหรียญพระพุทธศรีประกายสิทธิ์ สร้างปี 2525
(0/160)
เปิดให้บูชา
030 เหรียญพระพุทธสิหิงค์ วัดโพธิ์ท่าเตียน กรุงเทพฯ สร้างปี 2518
(0/182)
เปิดให้บูชา
029 เหรียญสมเด็จพระวันรัต (สมเด็จป๋า) รุ่นรอบโลก สร้างปี 2515 บล็อกนิยมเลข 9 แตก
(0/159)
เปิดให้บูชา
028 เหรียญเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสง สร้างปี 2531 เนื้ออัลปาก้า
(0/167)
เปิดให้บูชา
027 เหรียญปุนเถ่ากงปุนเถ่าม่า ศาลเจ้า จังหวัดพิษณุโลก
(0/174)
เปิดให้บูชา
026 เหรียญกะไหล่ทองพระเจ้าทันใจ วัดหม้อคำตวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ สร้างปี 2519
(0/160)
เปิดให้บูชา
025 ล็อกเก็ตเข็มกลัด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
(0/221)
บูชาไปแล้ว
024 เหรียญหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อรอดปลอดภัย (มหาบุญรอด) วัดคีรีวงศ์
(0/179)
เปิดให้บูชา
023 เหรียญเสมากะไหล่ทอง หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม ออกวัดเสถียรรัตนาราม สร้างปี52
(0/281)
บูชาไปแล้ว
022 เหรียญหล่อหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างอุโบสถ วัดถนนโค้ง จ.ลพบุรี
(0/180)
บูชาไปแล้ว
021 เหรียญหล่อล้อแม็กซ์เล็ก หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร รุ่น 1 พิเศษ
(0/164)
เปิดให้บูชา
020 เหรียญหล่อล้อแม็กซ์เล็ก หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร รุ่น 1 พิเศษ
(0/160)
เปิดให้บูชา
019 เหรียญหลวงปู่อุดม วัดสมประสงค์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี สร้างปี 2557
(0/194)
เปิดให้บูชา
018 เหรียญเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ ที่ระลึกครบรอบ 1 ศตวรรษ 100 ปี
(0/202)
เปิดให้บูชา
017  เหรียญกะไหล่ทอง หลวงพ่อโป๋หลุย วัดทรงคนอง จ.นครปฐม สร้างปี 2556
(0/158)
เปิดให้บูชา
016 เหรียญหล่อเนื้อทองผสม หลวงพ่อเขียน วัดกระทิง เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
(0/184)
เปิดให้บูชา
015 เหรียญหล่อเนื้อทองผสม หลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สร้างปี 2538
(0/172)
บูชาไปแล้ว
014 เหรียญหลวงพ่อสอง วัดชอนเจริญธรรม อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ สร้างปี 2541
(0/186)
เปิดให้บูชา
013 เหรียญเสมาหลวงพ่อคุ้ม วัดบางไทร อ.บางไทร จ.อยุธยา เนื้อทองฝาบาตร
(0/196)
เปิดให้บูชา
012 เหรียญพระนารายณ์ทรงครุฑ วัดอินทารามวรวิหาร สร้างปี 2527
(0/192)
เปิดให้บูชา
011 เหรียญพระพุทธชินราช รุ่นอนุสรณ์ พระพุทธชินราช 639 ปี
(0/186)
เปิดให้บูชา
010  เหรียญพระพุทธมงคลวิถีมหาชนโสตถีอภิวาทน์ เนื้อทองแดงเคลือบซาติน
(0/163)
เปิดให้บูชา
009 เหรียญหลวงพ่อทองกลึง วัดเจดีย์หอย จ.ปทุมธานี สร้างปี 2540
(0/152)
เปิดให้บูชา
008 เหรียญยืนถือไม้เท้า หลวงพ่อสิงห์ วัดจำปาขี้เหล็ก จ.สุรินทร์ สร้างปี 2555
(0/194)
เปิดให้บูชา
007 เหรียญหลวงพ่อพระสวยรวยทรัพย์ วัดยอดแก้ว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย
(0/182)
เปิดให้บูชา
006 เหรียญเสมาพระครูสุวรรณวรวิทย์ (ถม) วัดสุวรรณาราม (วัดทอง)
(0/215)
เปิดให้บูชา
005 เหรียญหลวงปู่เพชร วัดบางอ้อใน ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก
(0/181)
เปิดให้บูชา
004 เหรียญหลวงพ่อคำดี (พระรัชมงคลนายก) สร้างปี 2539
(0/171)
เปิดให้บูชา
003 เหรียญหล่อหลวงพ่อริ้ว - พระอาจารย์ชัย วัดตลาดเกรียบ จ.อยุธยา
(0/188)
เปิดให้บูชา
002 เหรียญพระครูวินัยธร วัดพระพิเรนทร์ สร้างปี 2511
(0/189)
เปิดให้บูชา
001 พระอู่ทองออกศึก รุ่นจงอางศึก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ปี 2510
(0/1238)
บูชาไปแล้ว

ที่อยู่ติดต่อ 491 หมู่ที่ 7 ต.สมอเเข อ.เมือง จ. พิษณุโลก 65000 เมื่อท่านสนใจ พระเครื่อง รายการใด กรุณาแจ้งชื่อร้านค้า ด้วย ว่าร้านนี้ ชื่อร้าน antig 4 เนื่องจากลงขายหลายร้าน เพื่อป้องกันความสับสน นินจา911 ขอบคุณครับ
ชื่อร้าน : ANTIG 4
โดย : พันธ์ทิพย์ วัยนิพลี
ที่อยู่ติดต่อ : 491 หมู่ที่ 7 ต.สมอเเข อ.เมือง จ. พิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์ : 093-2480159
E-Mail ติดต่อ : ang7kong@gmail.com
URL ของร้าน :
จำนวนวัตถุมงคลทั้งหมด
150
รายการ

วันเปิดร้าน
05-02-2012
ปรับปรุงร้านล่าสุดเมื่อ
17-10-2021 07:35
จำนวนผู้เข้าชม
01165 ครั้ง
 ธนาคารกสิกรไทย :   สาขา ถนนสายเอเซีย  
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์/สะสมทรัพย์
ชื่อบัญชี : อุดร เหลืองวิชชเจริญ  
หมายเลขบัญชี : 4032253429